Vanjska stolarija

Izrada vanjske stolarije od smreke, ariša, hrasta i egzota u pokrovnim i transparentnim bojama sa dvoslojnim i troslojnim staklom.